Usnesení č. 8-105/2021 RM schvaluje přijetí dotace pro Domov pro seniory Pod Skalkou od MPSV na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s epidemií COVID 19 ve výši 186 533 Kč. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 105 z 26.7.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 28.07.21 14:30:22