Usnesení č. 8-106/2021 RM souhlasí s výměnou rozdělovače systému ÚT v kotelně Domova pro seniory společností Energie AG Kolín a.s. a pověřuje OSMI vystavením objednávky. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 106 z 9.8.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 11.08.21 13:06:57