Usnesení č. 8-108/2021 RM souhlasí s připojením pozemku parc. č. 2698/40 na elektřinu. Po připojení elektroměru doloží nájemce městu platnou revizní zprávu. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 108 z 23.8.2021
Zveřejněno dne: 25.08.21 13:02:29