Usnesení č. 8-110/2021 RM souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem Program regenerace Městské památkové zóny Mníšek pod Brdy na roky 2022 – 2031. RM jmenuje tříčlennou komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Mgr. Luboš Kožíšek, Ing. arch. Josef Tlustý, Ing. Dana Dalešická. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 110 ze 13.9.2021
Zveřejněno dne: 15.09.21 12:50:03