Usnesení č. 8-116/2021 RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce na odchytovou klec mezi Městysem Štěchovice (jako půjčitelem) a městem Mníšek pod Brdy (jako vypůjčitelem). PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 116 z 15.11.2021
Zveřejněno dne: 22.11.21 13:48:29