Usnesení č. 8-120/2021 RM schvaluje nabídku ATELIERu TSUNAMI s.r.o. na zhotovení projektových prací pro novou budovu městského úřadu. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 120 z 20.12.2021
Zveřejněno dne: 22.12.21 09:05:31