Usnesení č. 8-121/2022 RM souhlasí s novým vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací akce: Oprava krovu, střešního pláště a stropních trámů objektu MÚ Mníšek pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 121 z 10.1.2022
Zveřejněno dne: 17.01.22 13:24:18