Usnesení č. 8-123/2022 RM schvaluje připojení města Mníšek pod Brdy k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet” dne 10.3.2022. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 123 z 24.1.2022
Zveřejněno dne: 27.01.22 10:25:07