Usnesení č. 8-124/2022 RM souhlasí s výběrovým řízením na prodej vozidla Opel Combo a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Ing. Dagmar Weidenhofferová, Bc. Judita Kuntová, DiS., Daniela Kukolová a záměr prodeje vyvěsit na ÚD. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 124 ze 7.2.2022
Zveřejněno dne: 14.02.22 15:48:55