Usnesení č. 8-127/2022 RM souhlasí se stavbou nové tlakové kanalizační přípojky a s napojením pozemku 2213 v k.ú. MpB novou tlakovou kanalizační přípojkou na stávající tlakový kanalizační řad města vedený v pozemku parc.č. 2209/64 v k.ú. MpB za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci. RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi žadatelem a městem Mníšek pod Brdy. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 127 ze 7.3.2022
Zveřejněno dne: 14.03.22 12:44:19