Usnesení č. 8-128/2022 RM bere na vědomí a souhlasí s pokračováním pojistné smlouvy č. 8361940412 – sdružené pojištění vozidel uzavřené u Generali České pojišťovny, a.s., zprostředkované společností RESPECT, a.s. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07