Usnesení č. 8-132/2022 RM nesouhlasí se záborem městského pozemku parc.č. 1808/3 před domem č.p. 563 a s jeho oplocením jakýmkoliv způsobem. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 132 z 11.4.2022
Zveřejněno dne: 14.04.22 19:02:42