Usnesení č. 8-134/2022 RM souhlasí s hostováním Cirkusu Wertheim, Dobšice 27, IČ 02813301 v termínu buď 10.5.-11.5.2022 nebo 13.5.-15.5.2022 v Mníšku pod Brdy v předzámčí na travnaté ploše za pekárnou Jarolímek. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03