Usnesení č. 8-135/2022 RM schvaluje darovací smlouvu mezi městem Mníšek pod Brdy (jako obdarovaným) a společností Středočeské Bydlení s.r.o (jako dárcem) na finanční dar ve výši 5.000 Kč na pořádání Skalecké pouti 2022. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 135 z 11.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:48:50