Usnesení č. 8-136/2022 RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 1706/1 o výměře 418 m2 – zahrádky č. 8 v lokalitě “U rybníčku” předem vybranému zájemci paní H.M. dle situačního plánku v příloze č.j. 5567/2022 za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok na dobu určitou s možností dalšího prodloužení vždy o 1 rok. RM ukládá OSMI zveřejnění záměru pronájmu na ÚD. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 136 ze 16.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 12:08:21