Usnesení č. 8-138/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor v městském kulturním středisku mezi městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy a paní V.K., ……………………, IČ 008574707. Platnost nájmu je stanovena od 1.7.2022 do 30.6.2023 s možností dalšího prodloužení. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy o pronájmu nebytových prostor. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06