Usnesení č. 8/18/2022 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO PRO PRO PRO PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO PRO PRO PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zastupitel Jirota se vzdálil v 19:32. Přítomno 14 zastupitelů. 6. Schválení přijetí dotací Starostka představila několik přijatých dotací ke schválení – viz níže. Nebyly položeny žádné dotazy. O přijetí dotací se hlasovalo en bloc: Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO PRO PRO — Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO PRO PRO PRO PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení níže byla přijata.

Hlasování: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 27.04.22 12:40:18