Usnesení č. 8/19/2022 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Finančního výboru. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO — PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO — PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 6. Zpráva KV Odloženo. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 7. Schválení přijetí dotací Vedoucí FO předložila ke schválení dotaci od Středočeského kraje na poskytování sociální služby na rok 2022 pro Domov pro seniory pod Skalkou. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52