Usnesení č. 8-69/2020 RM revokuje usnesení RM č. 17-60/2020 tak, že RM nedoporučuje prodej části pozemku parc. č. 1104/12 o výměře 15 m2 manželům H. za 2000,- Kč/m2 tj. za kupní cenu 30.000,- Kč. RM postupuje věc k projednání do ZM. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 69 z 21.9.2020-anonymizováno-na ÚD
Zveřejněno dne: 29.09.20 10:32:41