Usnesení č. 8-74/2020 Rada města schvaluje Plán obnovujících oprav na rok 2021 a Návrh akcí pro Plán obnovy a investic pro rok 2021 s výhledem na 5 let vypracované 1.SčV, a.s. a připomínkované Radou města. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 74 z 2.11.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 09.11.20 16:05:31