Usnesení č. 8-78/2020 RM projednala kalkulaci vodného a stočného pro rok 2021 – výše vodného 51,34 Kč/m3 bez DPH a výše stočného 38,61 Kč/m3 bez DPH. RM postupuje návrh kalkulace vodného a stočného k projednávání a schválení do zastupitelstva města. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 78 z 23.11.2020
Zveřejněno dne: 30.11.20 17:08:50