usnesení č. 8-78/2020, jímž návrh postupuje k projednání a schválení ZM. Do vyhlášené rozpravy se nikdo nepřihlásil. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04