Usnesení č. 8-83/2021 RM souhlasí se zadáním zpracování žádosti o dotaci a projektové dokumentace k dotaci pro oblast podpory 1.4 OPŽP 2014-2020 Digitální povodňový plán pro město Mníšek pod Brdy vč. podání žádosti formou závazné objednávky u společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 83_11.1.2021
Zveřejněno dne: 18.01.21 09:33:33