Usnesení č. 8-84/2021 RM souhlasí se stavebními úpravami RD č.p. 724 v Mníšku pod Brdy, Stříbrná Lhota, na pozemku parc.č. 39 v kat. území Stříbrná Lhota. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 84_25.1.2021
Zveřejněno dne: 01.02.21 17:51:02