Usnesení č. 8-86/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostor v městském kulturním středisku mezi Městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56 252 10 Mníšek pod Brdy a paní V. K., IČ 008574707. Platnost nájmu je stanovena od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 s možností dalšího prodloužení. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy o pronájmu nebytových prostor. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 86_8.2.2021
Zveřejněno dne: 16.02.21 11:39:55