Usnesení č. 8-88/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 4121643624 o odkupu pozemku pod transformační stanicí, který vznikne oddělením části pozemku o velikosti cca 28,2 m2 od pozemků 1298/2, 1298/1 a 2914/8 ve vlastnictví MMpB v rámci projektované stavby č.IV-12-6026971. RM souhlasí s postoupením návrhu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 4121643624 mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. (jako budoucí kupující) a Městem Mníšek pod Brdy (jako budoucí prodávající) k projednání do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 88_22.2.2021
Zveřejněno dne: 01.03.21 17:16:04