Usnesení č. 8-89/2021 RM souhlasí se spoluužíváním pozemku – zahrádky č. 13 v lokalitě Na Oboře. Zahrádku č. 13 bude společně užívat paní M. S. s panem P. L. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 89_8.3.2021
Zveřejněno dne: 15.03.21 18:04:55