Usnesení č. 8-91/2021 RM souhlasí s výběrem dodavatele projektové dokumentace na akci: Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy, společností SUDOP Project Plzeň a.s. RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a touto společností. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 91_22.3.2021
Zveřejněno dne: 26.03.21 13:53:59