Usnesení č. 8-94/2021 RM souhlasí s odkoupením 2 ks parkovacích automatů na nám. F.X. Svobody a uzavřením smlouvy na zajištění služby SmartFolio pro monitoring plateb. RM pověřuje starostku města podpisem výše uvedených smluv. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 94_19.4.2021
Zveřejněno dne: 23.04.21 07:20:20