Usnesení č. 8-96/2021 Rada města byla seznámena s předloženým technickým návrhem – studií objektu novinového stánku se zázemím a k dalšímu rozpracování vybírá variantu č. 6 této studie. Rada města pověřuje OSMI přípravou výběrového řízení na projektanta ve spolupráci s architektem města. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 96_3.5.2021
Zveřejněno dne: 07.05.21 10:11:27