Usnesení č. 8-99/2021 RM souhlasí s pronájmem plochy o výměře 10,5 m2 na pěší zóně za účelem umístění stánku s jahodami na přechodnou dobu od 1. 6. 2021 do 31. 7. 2021. Cena za pronájem je stanovena dohodou ve výši 15 Kč/m2/den. RM pověřuje OSMI vypsáním záměru pronájmu předem vybranému zájemci panu J.L. za 9 450 Kč na dobu od 1. 6. 2021 do 31. 7. 2021. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25