Usnesení č. 9-100/2021 RM schvaluje účetní závěrku MŠ Mníšek pod Brdy, Nová 499 za rok 2020. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 100_7.6.2021
Zveřejněno dne: 08.06.21 12:16:44