Usnesení č. 9-101/2021 RM souhlasí s výběrem dodavatele projektové dokumentace k akci “Vodovodní a kanalizační řad v ul. V Zahrádkách” s Karlem Sladkým projekční a montážní kancelář – s panem Ing. Ševrou. RM pověřuje odbor OSMI vystavením objednávky na zhotovení této projektové dokumentace. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 101_14.6.2021
Zveřejněno dne: 16.06.21 09:59:04