Usnesení č. 9-105/2021 RM schvaluje Změnu č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MŽP z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 na projekt Rekonstrukce hasičské zbrojnice Mníšek pod Brdy (identifikační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010654). PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 105 z 26.7.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 10.08.21 12:29:16