Usnesení č. 9-106/2021 RM souhlasí s výměnou varného kotle ve školní jídelně a pověřuje OSMI vystavením objednávky společnosti Berot s.r.o. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 106 z 9.8.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 10.08.21 12:32:00