Usnesení č. 9-108/2021 RM doporučuje prodej pozemků parc. č. 1292/4 o výměře 1139 m2 a 1292/5 o výměře 1193 m2 formou veřejné dražby a postupuje věc k projednání do ZM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 108 z 23.8.2021
Zveřejněno dne: 25.08.21 13:02:29