Usnesení č. 9-109/2021 RM bere na vědomí termíny ředitelského volna v ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 109 z 6.9.2021
Zveřejněno dne: 10.09.21 10:08:09