Usnesení č. 9-112/2021 RM souhlasí s přijetím dotace a pověřuje starostku města Mgr. Magdalénu Davis, Ph.D. podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání “Podpora hejtmanky” na projekt “Mníšek – město pro maminky a děti” ve výši 50.000 Kč. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 11.10.21 12:36:54