Usnesení č. 9-114/2021 RM schvaluje kupní smlouvu na sběrné nádoby mezi městem Mníšek pod Brdy (jako kupujícím) a společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČ: 61057606 (jako prodávajícím). PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06