Usnesení č. 9-116/2021 RM schvaluje příspěvek na soukromou MŠ pro F.Š. ve výši 1.500 Kč měsíčně od prosince 2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 116 z 15.11.2021
Zveřejněno dne: 22.11.21 13:48:29