Usnesení č. 9-122/2022 RM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2022 a postupuje jej do ZM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 122 ze 17.1.2022
Zveřejněno dne: 24.01.22 14:20:01