Usnesení č. 9-126/2022 RM revokuje usn. RM č. 4-122/2022 ze dne 17.1.2022 a nahrazuje ho usnesením: RM rozšiřuje agendu Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou o web Zprávy z Mníšku. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00