Usnesení č. 9-127/2022 RM schvaluje aktualizaci Smlouvy ve smyslu § 86 zákona cˇ. 183/2006 Sb. stavební zákon v plat. znění mezi městem Mníšek pod Brdy a panem P.Š. a paní D.Š. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 127 ze 7.3.2022
Zveřejněno dne: 14.03.22 12:44:19