Usnesení č. 9/13/2020 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 7) Vodné a stočné pro rok 2021 Starostka přednesla cenový návrh vodného a stočného na rok 2021, který na základě koncesní smlouvy dne 6.11.2020 předložila Městu Mníšek pod Brdy společnost 1.SčV, a.s. Návrh kalkulace vodného a stočného projednala RM na svém jednání dne 23. 11. 2020 a přijala

Hlasování: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04