Usnesení č. 9-134/2022 RM souhlasí s pořízením osobního vozidla pro stavební odbor z nabídky předváděcích nebo zánovních vozidel ev. autobazarů s cenou do 400 tis. Kč a souhlasí s min. parametry vozidla. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03