Usnesení č. 9-138/2022 RM souhlasí s bezúplatným pronájmem prostoru v předzámčí za účelem hostování Kašpárkova historického loutkového divadla v období 13. až 19.6.2022. Jedná se o výměru cca 50 m2. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06