Usnesení č. 9-139/2022 RM souhlasí s konáním akce tradiční 13. STREET PARTY dne 25.6.2022 v lokalitě Na Madlenkách. RM souhlasí s bezúplatným záborem pozemku cca 25 m v ul. Na Vyhlídce od čp. 1287 po čp. 1285. RM souhlasí s bezúplatným zapůjčením 10 pivních setů. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 139 z 13.6.2022
Zveřejněno dne: 21.06.22 11:16:39