Usnesení č. 9/14/2021 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO — PRO — Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová — ZDRŽEL SE PRO ZDRŽELA SE PROTI Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PROTI PRO PRO 8 PROTI 2 ZDRŽELI SE 2 Usnesení bylo přijato.

Hlasování: PRO 8 PROTI 2 ZDRŽELI SE 2
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51