Usnesení č. 9/16/2021 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 8. Schválení přijetí dotací Starostka představila řadu přijatých dotací ke schválení – viz níže. Nebyly položeny žádné dotazy. O usneseních se hlasovalo en bloc:

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02