Usnesení č. 9/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje schodkový rozpočet města Mníšek pod Brdy pro rok 2022. Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky z minulých let. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský — PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zastupitelka Pochmanová se vrátila. Přítomno 15 zastupitelů. b. Návrh SRV 2023 – 2024 SRV: příjmy nastaveny konzervativně, výdaje představeny v rámci předloženého akčního plánu, SRV zahrnuje financování splátky Pavilonu ve výši 3.658 tis./rok. Hlasovalo se o návrhu SRV:

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56